ARCHIEF

4DKL

I Enkelvoudige patronen.

Verhoogde waarden op n van de vier dimensies

Spanningsklachten (stress/distress)

  laag matig hoog Patroon zoals dat te verwachten is bij iemand die in zijn leven onderhevig is aan normale stress-situaties.
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      
  laag matig hoog Matige spanningsklachten. Er zijn belangrijke bronnen van spanning die het functioneren en de gezondheid kunnen bedreigen. Het is belangrijk f de situatie aan te passen of iets te doen aan de manier waarop spanningsvolle situaties het hoofd worden geboden.
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      
  laag matig hoog Surmenage, overspanning of. burnout
 • THERAPIE
 • burnout
Enkele kenmerken: prikkelbaarheid, energieverlies, concentratieproblemen, motivatieverlies em e.v.t. demoralisatie.
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      

Depressieveklachten


  laag matig hoog Mogelijk is er sprake van een stemmingsstoornis, depressie.
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      
  laag matig hoog Stemmingsstoornis zie depressieve klachten
 • THERAPIE
 • depressie
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      

Angststoornissen

  laag matig hoog Mogelijk wijst dit patroon op een angststoornis.
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      
  laag matig hoog Angststoornis: paniek
 • THERAPIE
 • paniek
, sociale angst
 • THERAPIE
 • sociale angst
, PTSS
 • THERAPIE
 • PTSS
, dwang
 • THERAPIE
 • dwang
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      

Lichamelijke klachten

  laag matig hoog Een patroon dat wijst op een normale reactie op de gewone spanningen van het dagelijksbestaan
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      
  laag matig hoog Een matig verhoogde score. Er is een spanningsprobleem dat aandacht vraagt. Zelden worden de lichamelijke klachten veroorzaakt door een puur lichamelijke stoornis
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      
  laag matig hoog Lichamelijke klachten kunnen hevige bezorgdheid doen ontstaan. De bezorgdheid zelf leidt tot verhoogde aandacht voor het lichaam en mogelijk tot een heviger worden van de klachten. Zie lichamelijke klachten
 • THERAPIE
 • lichamelijke klachten
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      

II Patronen met overspraak.

Klachten op n van de dimensies geven aanleiding tot het ontstaan van klachten op andere dimensies.

Overspraak van distress

  laag matig hoog Overspanning/surmenage. Depressieveklachten zijn reactie op spanningen
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      
  laag matig hoog De depressieve klacht kan een gevolg zijn van de spanningsklacht. Als de depressieveklachten vroeger ernstiger waren dan nu dan kan er ook sprake zijn van een stemmingsstoornis (derpressie). De stress-klachten zijn dan misschien een gevolg van de depressieveklachten
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      
  laag matig hoog De angstklachten zijn het gevolg van de spanningsklacht (surmenage)
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      

Overspraak van depressie

  laag matig hoog In de meeste gevallen ontstaat dit patroon als er een stemmingsstoornis is, depressie. De hoge spanning is het gevolg van de depressie. Een enkele keer is het echter andersom. De depressie wordt veroorzaakt door dat het niet lukt met de spanningen om te gaan
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      
  laag matig hoog Depressie en angst gaan vaak samen. Soms kan uit het verloop vastgesteld worden welke klacht er het eerst was en dus welke de andere klacht veroorzaakt.
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      

Overspraak van angst

  laag matig hoog Bij dit patroon is distress bijna altijd het gevolg van een angststoornis
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      

Overspraak van Lichamelijke klachten

  laag matig hoog Bij dit patroon gaat het in de eerste plaats om de bezorgdheid voor de gezondheid De zorgen over de gezondheid doen de spanningen hoog oplopen.
Distress      
Depressie      
Angst      
Lich.kl      
De test is ontwikkeld door B. Terluin. De test zelf is te vinden op het webadres van Datec
 • http://www.datec.nl
 • Datec