ARCHIEF

SCL90

Verklaring van de testschalen

 • Ang: Angst
 • Ago: Agorafobie vermijden van plaatsen waar men angstig wordt
 • Depressie: Depressie
 • Som: Somatische (lichamelijke)klachten
 • IN: Inadeaquatie; het gevoel tekort te schieten
 • SEN: Interpersoonlijke sensitiviteit: hecht veel waarden aan het oordeel van anderen, (over)gevoelig voor kritiek
 • HOS: Hostiliteit;vijandigheid
 • SLA: Slaapstoornissen
 • PsNeur: algemeen niveau van klachten

Verklaring van afkortingen die de ernst van de klachten aanduiden

 • ZL: Zeer Laag
 • L: Laag
 • BE: Beneden Gemiddeld
 • G: Gemiddeld
 • BO: Boven Gemiddeld
 • H: Hoog
 • ZH: Zeer Hoog