ARCHIEF

Gedragsexperiment

Hoe geloofwaardig is mijn nieuwe aanname

Formulier om een alternatieve basisaanname te toetsen in de praktijk. Zo kunt u uitzoeken of het alternatief in de praktijk houdbaar is. Hiermee wordt de verandering van oud disfunctioneel gedrag naar nieuw gewenst gedrag ondersteund.

  • GEBRUIK VAN HET FORMULIER
  • Op de regel, nieuwe overtuiging, schrijft u de overtuiging die u hebt gekozen ter vervanging van de de oorspronkelijke. Zet daarachter welke geloofwaardigheid deze nieuwe overtuiging voor u heeft aan het begin van het experiment. Over het algemeen is dat een lage waarde, anders is er geen reden het experiment uit te voeren.
  • In de kolom, actie, schrijft u welke actie u gaat nemen om de nieuwe overtuiging te onderzoeken
  • In de kolom, reultaat, schrijft u vòòraf welk resultaat u verwacht van de actie
  • In de kolom, geloofwaardigheid, schrijft u na het experiment wat de geloofwaardigheid nù is voor u.
  • Bedenk vòòr de uitvoering van het experiment op welke manier u een andere uitkomst zou kunnen krijgen dan u verwacht.
  • Bedenk ook hoe u dan gaat reageren en schrijf dit in de kolom wat doe ik dan?
  • Tenslotte kunt u ook noteren wat in dit geval deze uitkomst gedaan heeft met de geloofwaardigheid van de nieuwe overtuiging.

U kunt het registratieformulier uitprinten door op de symbooltje rechts op de pagina te klikken. Denk eraan om bij het afdrukken te kiezen voor een horizontale oriëntatie van de pagina