ARCHIEF

Intiem onderhandelen

1

A

geeft beschrijving van situatie

B

vat samen

2

A

beschrijft belang c.q. gevoelens

B

geeft samenvatting

3

A

beschrijft welk punt hij/ zij wil maken

B

geeft samenvatting

4

B

geeft beschrijving van dezelfde situatie

A

vat samen

5

B

beschrijft belang/ gevoelens

A

vat samen

6

B

vertelt welk punt hij/ zij wil maken

A

vat samen

7

A

geeft 100% oplossing

B

geeft 100% oplossing

8

A

geeft 'aangepaste' oplossing

B

geeft 'aangepaste' oplossing
De uitwisseling gaat door tot overeenstemming is bereikt. Daarna wordt de bereikte oplossing toegepast en geëvalueerd. Zonodig begint de procedure opnieuw bij 1