ARCHIEF

Weekplanning

Gebruik van de weekplanner bij Burnout en CVS

De weekplanner wordt vooral gebruikt om een goed evenwicht te vinden tussen belasting en draagkracht. Daartoe wordt enerzijds een voorspelling gemaakt van de belasting die geplande activiteiten met zich meebrengen en vervolgens wordt, achteraf, gekeken in hoeverre die voorspelling klopt.

 1. Het is belangrijk eerst vast te stellen wat er nu al op uw bordje ligt. Begin dus met de wekelijks terugkerende activiteiten en vul deze in in de kolom gepland. Bij de terugkerende activiteiten hoort natuurlijk ook 'ontspanning'. Dit laatste deel van de weektaken is het enige deel dat niet flexibel en onderhandelbaar is. U weet al wat er gebeurt als u een te ambitieuze planning maakt.
 2. U vult vervolgens in hoeveel tijd u op welke dag kwijt bent aan lopende projecten met een einddatum.
 3. In de rechter kolom, realisering, noteert u achteraf hoeveel tijd u daadwerkelijk besteed hebt aan elk van de activiteiten in de lijst. Ook noteert u ongeplande activiteiten. Essentiëel is dat de planning steeds wordt aangepast aan de resultaten van de uitvoering. Zo werkt u toe naar een situatie waarin plannen realiseerbaar zijn binnen uw budget aan tijd en energie.
 4. Naast elk van de bredere kolommen staat een smalle kolom, gewicht. Met uw behandelaar maakt u een afspraak hoe u die gaat invullen.
  1. In de linker smalle kolom zal het steeds gaan om een een voorspelling van het effect van een activiteit op een klacht; bijvoorbeeld hoe moe u wordt. De voorspelling wordt gegeven als een getal tussen 0 en 10. Een 0 staat voor 'totaal niet vermoeiend' en een 10 voor 'kan daarna geen pap meer zeggen'.
  2. Rechts in de smalle kolom staat hoe het in feite heeft uitgepakt. Ook weer een getal tussen de 0 en de 10. Na een tijdje kunt u dan steeds beter voorspellen hoeveel tijd en energie het kost om een bepaalde activiteit uit te voeren.
  3. U kunt nu elke dag vooraf de getallen in de linker smalle kolom optellen. De som is een maat voor de inspanning die u verwacht te moeten leveren die dag. De som van de getallen in de rechter kolom geeft dan een indicatie van de mate waarin de dag vermoeiend was
  4. U kunt onder elke dag ook een dagscore invullen, een getal 0 en 10, dat aangeeft hoe u zich voelt. 0 deze dag wil ik mij niet herinneren en 10, de mooiste dag van mijn leven. Na een week of twee kunt u zeggen bij welke inspanning u zich nog goed voelt. Dit helpt bij het opstellen van een weekplan waarin de activiteiten in balans zijn met uw mogelijkheden.
  5. Rest nog één ding: links-bovens staat het woordje 'fit' noteer daar bij het ontwaken hoe fit u zich voelde bij het ontwaken. Deze informatie is vaak belangrijk bij het interpreteren van de rest van de tabel.

Weekplanning

De figuur hieronder toont de weekplanner. U kunt hem vergroten door op de figuur te klikken. Haal een printbare versie van de weekplanner binnen op uw computer door het symbooltje met de printer rechts van de tekst, aan te klikken. De pagina kan het best horizontaal worden afgedrukt. U hebt één exemplaar voor elke dag nodig.

weekplanning

Lopende projecten

 1. Maak een lijstje van alle langer lopende projecten met een einddatum
 2. Voor elk project maakt u dan een schatting van het totale aantal uren dat nodig is om het te voltooien.
 3. hoeveel weken zijner tot die datum
 4. Bereken aantal uren per week.
 5. Daarna bent u in de positie om in de linker kolom van de planner in te vullen wanneer u tijd wilt besteden aan elk van de projecten.
 6. Als er teveel projekten zijn voor de beschikbare tijd en energie zult u er niet aan ontkomen prioriteiten te stellen. Komt uw leidinggevende met een extra taak, dan weet u precies of daarvoor wel ruimte is. U kunt hem of haar vragen welke taak hij/zij wil dat u schrapt om plaats te maken voor de nieuwe activiteit

Lange termijnplanning
taak; voltooid op aantal werkuren aantal wekenuren per week