PRAKTIJK

Mededelingen


Wij zijn een G-GGZ (tweedelijnspraktijk)

Het verzekeringsstelsel is zo opgebouwd dat personen met psychologische klachten
 • in eerste instantie hulp zouden moeten krijgen van de Praktijkondersteuner van de Huisarts (POH).
 • Is het probleem ingewikkelder dan volgt verwijzing naar de eerste lijn (generalistische basis GGZ, GB-GGZ). Daar werken over het algemeen GZ-psychologen.
 • Indien meer specialistische therapie vereist is volgt echter een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) vroeger, voorheen tweede lijn. Daar werken specialistisch opgeleide psychotherapeuten of klinisch psychologen.
Vanaf 2015 zijn wij een tweedelijnspraktijk en uitsluitend nog werkzaam in de G-GGZ.

Voorwaarden 2017

De voorwaarden zijn bijgewerkt op 18-10-2017. zie voorwaarden
 • PRAKTIJK
 • voorwaarden
.Vanaf 1 januari 2017 worden de gegevens van de DBC's niet meer aangeleverd aan het overheids orgaan DIS (DBC Informatie Systeem). Test gegevens worden gebruikt om oog te houden op de kwaliteit van de zorgverlening. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ze geanonimiseerd werden verwerkt door de Stichting Benchmark GGZ (SBG) om enerzijds zorgverleners inzicht te geven in de kwaliteit van hun zorg. Anderzijds hadden zorgverzekeraars ook interesse in deze gegevens om die te gebruiken bij het inrichten van hun inkoopbeleid. Vooralsnog staat de rechter niet toe dergelijke gegevens aan een derde partij, de SBG, aan te leveren. Er dient een hoger beroep over deze kwestie. In de voorwaarden
 • PRAKTIJK
 • voorwaarden
vindt u een PDF met ons privacy beleid.
 • PRAKTIJK
 • voorwaarden

kosten afzegging

NB kosten voor niet of te laat afgezegde zittingen zijn in overeenstemming gebracht met het NZA-tarief voor niet-verzekerde zorg. zie Tarieven/ niet-verzekerde zorg
 • PRAKTIJK
 • tarieven
.

Budgetpolis

LET OP! Mogelijk wordt psychotherapie niet vergoed. De verzekeraar kan aanvullende voorwaarden hanteren. Neem contact op met uw verzekeraar om betalingsproblemen vòòr te zijn verzekeraars
 • PRAKTIJK
 • verzekering

Eigen risico

Voor alle verrichtingen die bekostigd worden vanuit het basispakket tesamen geldt een eigen risico. Als u het eigen risico al betaald hebt voor andere medische kosten dan komen er dus geen extra kosten bij. Hebt u echter verder geen medische onkosten dan betaalt u dus wel het bedrag van het eigen risico
 • PRAKTIJK
 • tarieven
. Dat bedrag wordt geïnd door de verzekeraar.

Beperking van uw keuze vrijheid!!

verzekeraars
 • PRAKTIJK
 • verzekering
laten na u te attenderen op een beperking van uw vrijheid in de keuze van uw behandelaar. In de contracten, die verzekeraars afsluiten met behandelaars staat in veel gevallen een maximum bedrag. Dit is het budget van die behandelaar bij de betrokken verzekeraar. Een behandelaar kan zich genoodzaakt zien nieuwe cliënten de deur te wijzen, als zijn contractuele budget met de verzekeraar
 • PRAKTIJK
 • verzekering
op is. Lees het volgende bericht uit de media (11 september 2017) Klanten van Zilveren Kruis zijn vanaf dinsdag niet meer welkom bij de Zeeuwse ggz-instelling Emergis. De kliniek neemt dat besluit omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht.. Een psychotherapeut kan zèlfs in de positie komen dat hij een behandeling moet onderbreken omdat de verzekeraar geen vervolgbehandeling zal betalen. Bij wijze van oplossing zal de verzekeraar.
 • PRAKTIJK
 • verzekering
dan een andere therapeut die nog wèl budget heeft aanwijzen.

 • spreekuurtijden
 •  
 • maandag 09.00 tot 09.30 uur
 • dinsdag 09.00 - 09.30 uur
 • woensdag 09.30 tot 10.00 uur
 • donderdag 10.00 tot 10.30 uur
 • vrijdag 12.30 tot 13.00 uur

Houd rekening met tijdelijke wijzigingen

Er zijn vele redenen waarom een telefonisch spreekuur soms niet door kan gaan. Voorkom teleurstelling en tijdverlies, controleer het hier!!

Klik! 

+/-,  !!! Geen telefonisch spreekuur op .....KLIK!!!Praktijk kalender