PRAKTIJK

Verzekeringen

Gespecialiseerde GGZ, (tweede lijn)

Wij zijn een praktijk voor Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg, (voorheen tweede lijn). Dat betekend dat wij uitsluitend contracten hebben afgesloten voor behandelingen die vallen onder de G-GGZ (gespecialiseerde GGZ). Wij delen op deze pagina informatie die wij gevonden hebben over de vergoeding van Gespecialiseerde GGZ (tweedelijns-), psychotherapie. Wij hebben geput uit verschillende bronnen en proberen zoveel mogelijk de beste en meest recente informatie te presenteren. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid van deze informatie. Verzekeraars hebben zo'n woud van regelingen en polissen gecreëerd dat het ook voor ons erg moeilijk is van alle bijzonderheden op de hoogte te blijven. Uiteraard blijft de verantwoordelijkheid voor de financiering van de behandeling ten alle tijden bij de verzekerde, dus bij u.

Beperking van uw keuze vrijheid!!

verzekeraars
 • PRAKTIJK
 • verzekering
laten na u te attenderen op een beperking van uw vrijheid in de keuze van uw behandelaar. In de contracten, die verzekeraars afsluiten met behandelaars staat in veel gevallen een maximum bedrag. Dit is het budget van die behandelaar bij de betrokken verzekeraar. Er is dus een plafond aan het aantal behandelingen dat de behandelaar voor ie verzekeraar kan uitvoeren Een behandelaar kan zich genoodzaakt zien nieuwe cliënten de deur te wijzen, als zijn contractuele plafond voor de verzekeraar
 • PRAKTIJK
 • verzekering
bereikt is. Lees het volgende bericht uit de media (11 september 2017) Klanten van Zilveren Kruis zijn vanaf dinsdag niet meer welkom bij de Zeeuwse ggz-instelling Emergis. De kliniek neemt dat besluit omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht. Een psychotherapeut kan zèlfs in de positie komen dat hij een behandeling moet onderbreken omdat de verzekeraar geen vervolgbehandeling zal betalen. Bij wijze van oplossing zal de verzekeraar
 • PRAKTIJK
 • verzekering
dan een andere therapeut die zijn/haar plafond nog niet bereikt heeft aanwijzen. In 2014 en 2015 is de situatie eerder nijpender dan beter geworden. Voor vrijgevestigde GGZ-praktijken geldt dit voor drie van de vier grote verzkeraars die ongeveer 90% van de markt beheersen. Achmea hanteert in onze regio overigens wat royalere budgetten zodat er niet snel een probleem zal ontstaan door een te krap budget.

Budgetpolis

Het is belangrijk de kleine lettertjes van uw contract goed te lezen voor u contact met ons opneemt. Soms worden in de polis onverwachte extra voorwaarden vermeld. Verzekeringsmerken met dergelijke polissen worden wel budgetverzekeringen genoemd. Wij zijn niet in staat kennis te nemen van de specifieke voorwaarden van elk contract afzonderlijk.
 • De Friesland. Als uw klacht eetproblemen betreft kunt u alleen geholpen worden in gespecialiseerde behandelcentra. Zelfbewust is een budgetmerk van de Friesland. Deze verzekering hanteert weer extra beperkingen bij de keuze van behandelaar.

De bedoeling van deze maatregelen zou zijn dat het de zorg verbetert.

Keuzevrijheid wèl beperkt door een financieringsplafond

Verzekeraars die de kosten middels een budget trachten te beperken zijn, M***** (deze verzekeraar verbiedt derden de naam te noemen in hun uitingen) Achmea, CZ en VGZ. Let op dit zijn (de) vier grote verzekeraars, die samen ongeveer 90% van de markt beheersen met ieder meerdere verschillende merknamen.
 • Achmea is de verzekeraar achter
  • Agis
  • Avéro Achmea
  • Centraal Beheer Achmea
  • FBTO
  • de Friesland
   • zelf-bewust-polis, Budgetmerk met extra beperkingen
  • Groeneland
  • Inshared
  • Interpolis
  • OZF Achmea
  • Pro Life
  • ZilverenKruis Achmea
 • CZ heeft als dochters
  • OHRA en
  • DeltaLloyd
 • M***** (deze verzekeraar verbiedt ons, zonder toestemming, de naam van die verzekeraar te noemen in uitingen van de praktijk) voert ook de merken
  • Anderzorg
  • AZIVO
  • PMA
  • Hema
 • VGZ hanteert de volgende merken:
  • Aevita
  • Caresco
  • Goudse
  • IAK
  • IZZ
  • SZVK
  • Plus
  • Trias
  • Turien
  • UMC
  • VPZ
  • Zekur
  • Zorgverzekeraar UMC
  • Bewuzt
  • Cares
  • IZA
  • Univé

Keuzevrijheid niet beperkt door een financieringsplafond

De hier genoemde verzekeraars niet zo'n budget bij de inkoop van zorg. Bij hen bent u er dus zeker van dat u inderdaad gebruik kunt maken van de zorg uit het basispakket waarop u recht hebt en wel bij de behandelaar die u zelf kiest.
 • Caresq (vanaf 01-01-2018 actief) is onderdeel van de verzekeraar IptiQ zelf een dochter van Swiss-Re. NB Bert Kroonenberg ziet af van een contract met Caresq Merken van Caresq zijn:
  • besured
  • national academic
  • promovendum(Tot 01-01-2018 onderdeel van VGZ)
 • DSW Nb DSW is de enige verzekering die zich (om principiële redenen) verzet heeft toen de regering trachtte het principe van de vrije artsenkeuze de nek om te draaien. DSW werkt samen met
  • Stad Holland
  • inTwente zorgverzekeraar
  • Anno12
 • VRZ ( voorheen multizorg; een inkoop combinatie van zelfstandige veelal kleinere verzekeraars),
  • ASR
   • Amersfoortse
    • Ditzo (Let op de polisvoorwaarden. De verzekeraar vraagt vooraf inzage in behandelgegevens anders betaalt ze achteraf niet uit)
  • ENO, met de merken
   • Salland
   • Energiek
   • Hollandzorg
  • ONVZ
   • PNO
   • VvAA
  • Zorg en Zekerheid
   • AZVZ
PS wij hebben ons best gedaan deze gegevens zo accuraat en volledig als mogelijk samen te stellen. We hopen dat er geen fouten in zitten maar dat kunnen we niet garanderen. De gegevens zijn deels ontleend aan de website van de zorgwijzer
 • www.zorgwijzer.nl
 • welke zorgverzekeraars zijn er

Contracten 2018

Wij hebben inmiddels met vrijwel alle verzekeraars contracten afgesloten, o.a.
 • Achmea-groep
 • CZ-groep
 • Caresq(Niet gecontracteerd door BJKroonenberg)
 • DSW
 • M*****(Niet gecontracteerd door BJKroonenberg)
 • Multizorg
 • VGZ

Staat uw verzekeraar er niet bij dan kunt u contact met ons opnemen.Over het algemeen zal er geen probleem zijn om met een behandeling te starten. Denk erom wij werden verrast door het feit dat sommige labels van verzkeraars (Friesland van Achmea en Bewuzt van VGZ), andere voorwaarden hanteren waardoor ze ondanks ons contract met de hoofdverzekeraar toch niet recht geven op vergoeding van behandelingen door ons uitgevoerd

De uitvoering van de regeling is per verzekeraar verschillend. Het is dus altijd belangrijk bij de eigen verzekeraar na te gaan hoe de vork precies in de steel zit.

Meer informatie

U kunt meer informatie over verzekeraars vinden op het webadres;