THERAPIE

Cognitieve therapie

beroepsvereniging over cognitieve gedragstherapie / literatuur


Onze werkwijze is vooral gebaseerd op cognitieve therapie c.q. cognitieve gedragstherapie.

Het komt er kort gezegd op neer dat mensen in de loop van hun leven

 • cognities dwz gedachten ontwikkelen over zichzelf over de wereld en over hun plaats in de wereld. Die gedachten/cognities leiden tot
 • gevoelens onder meer ook angst, verdriet en woede .
 • gedrag wordt vervolgens in overeenstemming gebracht met deze gevoelens.

Klachten ontstaan wanneer die gedachten niet passen bij de werkelijke situatie. Gevoelens en gedragingen die daaraan gekoppeld zijn worden ervaren als niet passend. In de therapie worden inadaequate gedachten samen met de cliënt opgespoord en alternatieve gedachten worden ontwikkeld. Omdat de gevoelens en gedragingen dan beter passen bij de werkelijke situatie verminderen of verdwijnen de klachten.

In het linker paneel staan namen van klachten. Door deze verwijzingen aan te klikken roept u een pagina op waar die klacht besproken wordt. Het referentiekader is daarbij de (cognitieve) gedragstherapie. De Bespreking heeft de volgende indeling:

 • Voorbeeld De bespreking van de klacht begint met een voorbeeld. De voorbeelden zijn gebaseerd op verhalen van cliënten. Natuurlijk zijn geen individuele cliënten herkenbaar.
 • Analyse; dan wordt uitgelegd hoe de klacht ontstaat en waarom hij kan blijven bestaan.
 • Schema De analyse wordt samengevat in een schema.
 • Behandelplan Daarna wordt een beeld geschetst van de manier waarop de klacht behandeld kan worden. Deze, zeg maar behandelplannen, zijn gebaseerd op resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie.

Informatie over cognitieve gedragstherapie van de beroepsvereniging, VGCt

Literatuur

Je gevoel de baas van Greenberger Dennis en Christine Padesky
 • PRAKTIJK
 • literatuur

Verantwoording
 • PRAKTIJK
 • literatuur