THERAPIE

Hoofdpijn

klachten / wat is er aan de hand / therapie / links

Klachten

Ik heb vaak last van hoofdpijn. Het is dan net of er een strakke band om mijn voorhoofd zit. Als ik op mijn werk zit dan voel ik het al aankomen. Het begint meestal op woensdag. De volgende dagen wordt het steeds erger, zodat ik het op vrijdag haast niet meer uithoud.

Een enkele keer krijg ik migraine, dan heb ik een kloppende pijn bij mijn rechterslaap. Licht doet pijn aan mijn ogen. Ik moet de hele dag in bed liggen met gesloten gordijnen. Als de pijn op zijn hoogtepunt is moet ik ook overgeven.

Wat is er aan de hand ?

Het moet gezegd worden dat het definitieve antwoord op de vraag niet voorhanden is.

Voor spanningshoofdpijn, de vorm die als eerste beschreven werd, neemt men aan dat gespannen spieren in de nekstreek of van het voorhoofd daarvoor verantwoordelijk zijn.

Migraine lijkt vaak te volgen op perioden van heftige spanning. De aandoening gaat vaak gepaard met een heftig kloppend gevoel aan één zijde van het hoofd. Het ontleent zijn naam ook daaraan (mi komt van hemi: helft en graine van crania: schedel) Daar waar de pijn het hevigst is bevinden zich bloedvaten. Het lijkt aannemelijk dat de pijn te maken heeft met een proces in de bloedvaten, bijvoorbeeld met het samentrekken van de bloedvaten op die plek. Ondanks onzekerheden over de oorzaak van verschillende soorten hoofdpijn is het wel duidelijk dat de klachten beïnvloed kunnen worden met soms simpele middelen. Spanning lijkt de frequentie van hoofdpijnklachten te doen toenemen. Een gezond leven met voldoende ontspanning lijkt de frequentie van de klachten te doen afnemen. Vanzelfsprekend zal iedereen met hoofdpijnklachten nadenken over de oorzaken van de pijn en zoeken naar aanpassingen die de hoofdpijn doen verminderen. Deze gedachten en aanpassingen kunnen op hun beurt weer nieuwe, overbodige spanningen veroorzaken en daarmee de frequentie van de hoofdpijnaanvallen juist doen toenemen Spanning omdat men bang is hoofdpijn te krijgen kan zo hoofdpijn veroorzaken. Ook geconcentreerde aandacht voor alles wat er in het hoofd gebeurt kan maken dat de last die veroorzaakt wordt door hoofdpijn alleen maar toeneemt.

Therapie

Zo zijn er heel wat maatregelen die men kan nemen. Gezamenlijk kunnen ze ervoor zorgen dat de frequentie van de aanvallen zo gemiddeld de helft kleiner wordt. De heftigheid van de pijn laat zich minder beïnvloeden. Overigens heeft de een veel meer baat bij deze therapie dan de ander.

 • Registratie: Een eerste stap is het in kaart brengen van de factoren die een bijdrage leveren aan het ontstaan van spanning en hoofdpijn. Er wordt een dagboek aangelegd waarin zowel mogelijke bronnen van spanning, als de hoofdpijn worden geregistreerd. Na een week of twee worden eventuele samenhangen dan wel duidelijk. In het archief is een formulier te vinden voor het maken van een hoofdpijndagboek hoofdpijn
  • ARCHIEF
  • hoofdpijn
  . Dit blad kan gebruikt worden bij deze vorm van cognitieve therapie.
 • De tweede stap is het bedenken van maatregelen om het leven zo in te richten dat overbodige spanning wordt vermeden. Het kan zijn dat ook andere dingen veranderd worden. Meer lichaamsbeweging,minder roken, het gebruik van koffie, van alcohol, etc.
 • relaxatie, ontspanning. Verder kunnen diverse ontspanningstechnieken worden aangeleerd. ontspanning kan ertoe leiden dat de frequentie van de hoofdpijnklachten vermindert.
 • spanningssignalen Spanning uit zich op verschillende wijzen, snel praten, gespannen schouders, hoofdpijn, migraine. Door meer alert te zijn op deze signalen is het mogelijk eerder in te grijpen m.b.v. ontspanningsoefeningen of met een gedragsverandering.
 • cognitieve therapie. Uitgangspunt van cognitieve therapie is dat niet de gebeurtenissen zelf emoties oproepen maar de interpretatie van een gebeurtenis. Wanneer een voetganger vlak voor uw bumper oversteekt maakt het heel veel uit of het voetgangerslicht op rood dan wel op groen staat. In het eerste geval zult u boos zijn in het tweede geval niet. In cognitieve therapie wordt onderzocht welke interpretaties van gebeurtenissen spanning veroorzaken. Vervolgens wordt gezocht naar alternatieve interpretaties die minder spanning opleveren. In het archief is een werkblad opgenomen voor het maken van een rationele zelfanalyse
  • ARCHIEF
  • zelfanalyse
  . Dit blad kan gebruikt worden bij deze vorm van cognitieve therapie.

Links

Overigens zijn er andere vormen van hoofdpijn die hier niet besproken worden. Daarover is veel nuttige informatie te vinden op de site: Hoofdpijn
 • www.hoofdpijnpatienten.nl
 • hoofdpijnpatiŽnten