Singel 54 Praktijk voor Psychotherapie

THERAPIE
Cognitieve therapie

Onze werkwijze is vooral gebaseerd op cognitieve therapie c.q. cognitieve gedragstherapie. Het komt er kort gezegd op neer dat mensen in de loop van hun leven

Klachten ontstaan wanneer die gedachten niet passen bij de werkelijke situatie. Gevoelens en gedragingen die daaraan gekoppeld zijn worden ervaren als niet passend. In de therapie worden inadaequate gedachten samen met de cliŽnt opgespoord en alternatieve gedachten worden ontwikkeld. Omdat de gevoelens en gedragingen dan beter passen bij de werkelijke situatie verminderen of verdwijnen de klachten.

In het linker paneel (op de website)staan namen van klachten. Door deze verwijzingen aan te klikken roept u een pagina op waar die klacht besproken wordt. Het referentiekader is daarbij de (cognitieve) gedragstherapie. De Bespreking heeft de volgende indeling: